Con số thường xuất hiện ngẫu nhiên nên người chơi thường nuôi trong khung 3 ngày thay vì 1 ngày

Con số thường xuất hiện ngẫu nhiên nên người chơi thường nuôi trong khung 3 ngày thay vì 1 ngày