Giải 7 được đánh giá là vị trí để tìm được những con lô kép rất hiệu quả