dc3a0n-c491e1bb81-chia-he1babft-cho-3-1

Dàn đề chia hết cho 3, chia 3 dư 1, chia 3 dư 2 là gì, gồm những số nào?