Khái niệm bạc nhớ xsmb là gì?

Khái niệm bạc nhớ xsmb là gì?