Lô câm đầu và lô câm đít là gì?

Lô câm đầu và lô câm đít là gì?